หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๑๒๑

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบ 84 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย The 84th Anniversary of Chulalongkorn University

ลักษณะเหรียญ

ด้านหน้า : พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ครุยวิทยฐานะนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ครุยวิทยฐานะพระบรมราชูปถัมภกของเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงฉลองพระองค์ครุยวิทยฐานะดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีข้อความว่า “รัชกาลที่ ๕” “รัชการลที่ ๖” และ “รัชกาลที่ ๙”

ด้านหลัง : รูปเครื่องหมายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีข้อความว่า “ครบ ๘๔ ปี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย” และ “๒๖ มีนาคม ๒๕๔๔ ประเทศไทย”

Obverse : A conjoined portrait of HM King Chulalongkorn in Cambridge University’s Law School honorary doctoral gown, HM King Vajiravudh in the Thai Bar under the Royal Patronage’s gown, and HM Bhumibol Adulyadej in Chulalongkorn University’s honorary doctoral gown, with the legends “The Fifth Reigh”, “The Sixth Reigh”, and “The Ninth Reign”.

Reverse : The symbol of Chulalongkorn University with the legends “The 84th Anniversary of Chulalongkorn University” and “26 March, B.E. 2544, Thailand”.

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด (โลหะสีขาวขัดเงา) ราคา 20 บาท ส่วนผสม นิกเกิล 25% ทองแดง 75% น้ำหนัก 15 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. จำนวนผลิต 5,340 เหรียญ (โลหะสีขาว) ราคา 20 บาท ส่วนผสม นิกเกิล 25% ทองแดง 75% น้ำหนัก 15 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. จำนวนผลิต 800,040 เหรียญ วันที่ประกาศใช้ 23 มีนาคม พ.ศ. 2544/2001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *