หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๑๒๐

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กรมที่ดิน The Centennial of the Department of Lands

ลักษณะเหรียญ

ด้านหน้า : พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระรปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล มีข้อความว่า “จุฬาลงกรณ์ ปร.” “ภูมิพลอดุลยเดช ปร.” และมีตราพระบรมราชวงศ์จักรี

ด้านหลัง : รูปเครื่องหมายของกรมที่ดินบนฉากหลังที่เป็นรูปตัวเลขไทย “๑๐๐” มีข้อความว่า ” ๑๐๐ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๔-๒๕๔๔” และ “ประเทศไทย”

Obverse : A conjoined portrait of HM King Chulalongkorn and HM King Bhumibol Adulyadej in business attire, with the legends “Chulalongkorn Por Ror.” and “Bhumibol Adulyadej Por Ror.”, and the emblem of the Chakri Dynasty.

Reverse : The symbol of the Department of Lands with the Thai numerals “100” as background and the legends “The Centennial of the Department of Lands, 17 February, B.E. 2444-2544” and “Thailand”.

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด (โลหะสองสี) ราคา 10 บาท ส่วนผสม โลหะสีขาว(วงนอก) นิกเกิล 25% ทองแดง 75% โลหะสีทอง(วงใน) ทองแดง 92% นิกเกิล 2% อะลูมิเนียม 6% น้ำหนัก 8.50 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 มม. จำนวนผลิต 3,000,000 เหรียญ วันที่ประกาศใช้ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544/2001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *