หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๑๐๘

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ปี ค.ศ. 2000 The Millennium 2000

ลักษณะเหรียญ

แบบที่ 4 ด้านหน้า : พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล ฉากหลังมีรูปพระบรมมหาราชวัง มีข้อความว่า ” รัชกาลที่ ๙”และ “ประเทศไทย”

ด้านหลัง : มีรูปมังกร มีข้อความว่า “๒๕๔๓” และ “Y2K” ใช้เทคนิค Latent images มีข้อความภาษาจีน ซึ่งบ่งบอกถึงความโชคดี มีข้อความว่า “1/2 OZ 999.9 FINE GOLD” และ “THAILAND 2000”

Type 4 Obverse : A portrait of HM King Bhumibol Adulyadej in business attire with the Grand Palace as background, and the legends “the Ninth Reign” and “Thailand”.

Reverse : On the right is a dragon with the latent images “B.E. 2543” and “Y2K” with Chineses words meaning good luck with the legends “1/2 OZ 999.9 FINE GOLD” and “THAILAND 2000”.

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด (ทองคำขัดเงา ภาพแฝง) ราคา 250 บาท ส่วนผสม ทองคำ 99.99% น้ำหนัก 15.50 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 27 มม. จำนวนผลิต ไม่เกิน 2,800 เหรียญ วันที่ประกาศใช้ 11 สิงหาคม พ.ศ.2543/2000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *