หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๑๐๗

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ปี ค.ศ. 2000 The Millennium 2000

ลักษณะเหรียญ

แบบที่ 3 ด้านหน้า : พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล ฉากหลังมีรูปพระบรมมหาราชวัง มีข้อความว่า ” รัชกาลที่ ๙” “ประเทศไทย” และ “พ.ศ. ๒๕๔๓”

ด้านหลัง : รูปลูกแก้วพิมพ์สี ขนาบด้วยรูปมังกร มีข้อความภาษาจีน ซึ่งบ่งบอกถึงความสุข และความสนุกสนาน มีข้อความว่า “5 OZ 925 FINE SILVER” และ “THAILAND 2000”

Type 3 Obverse : A portrait of HM King Bhumibol Adulyadej in business attire with the Grand Palace as background, and the legends “the Ninth Reign” , “Thailand” and “B.E. 2543”.

Reverse : A colored crystal ball between two dragons with Chineses words meaning happiness and the legends “5 OZ 925 FINE SILVER” and “THAILAND 2000” in English.

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด (เงินขัดเงา พิมพ์สีที่ลูกแก้ว) ราคา 200 บาท ส่วนผสม เงิน 92.50% ทองแดง 7.50% น้ำหนัก 155.50 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 65 มม. จำนวนผลิต ไม่เกิน 2,000 เหรียญ วันที่ประกาศใช้ 11 สิงหาคม พ.ศ.2543/2000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *