หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๑๐๕

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ปี ค.ศ. 2000 The Millennium 2000

ลักษณะเหรียญ

แบบที่ 1 ด้านหน้า : พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล ฉากหลังมีรูปพระบรมมหาราชวัง มีข้อความว่า ” รัชกาลที่ ๙” “ประเทศไทย” และ “พ.ศ. ๒๕๔๓”

ด้านหลัง : รูปดวงไฟแบบจีน ซึ่งใช้เทคนิค Hologram effect ขนาบด้วยรูปมังกรห้าเล็บ มีข้อความภาษาจีนซึ่งบ่งบอกถึงความสุข และความสนุกสนาน มีข้อความว่า “5 OZ 999.9 FINE GOLD” และ “THAILAND 2000”

Type 1 Obverse : A portrait of HM King Bhumibol Adulyadej in business attire with the Grand Palace as background, and the legends “the Ninth Reign” , “Thailand” and “B.E. 2543”.

Reverse : A hologram effect of flames between two dragons with Chinese words meaning happiness and the legends “5 OZ 999.9 FINE GOLD” and “THAILAND 2000” in English.

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด (ทองคำขัดเงา ภาพสามมิติ) ราคา 2,500 บาท ส่วนผสม ทองคำ 99.99% น้ำหนัก 155.50 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 55 มม. จำนวนผลิต ไม่เกิน 500 เหรียญ วันที่ประกาศใช้ 11 สิงหาคม พ.ศ.2543/2000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *