หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๑๑๑

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ปี ค.ศ. 2000 The Millennium 2000

ลักษณะเหรียญ

แบบที่ 7 ด้านหน้า : พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล ฉากหลังมีรูปพระบรมมหาราชวัง มีข้อความว่า ” รัชกาลที่ ๙” “ประเทศไทย” และ”พ.ศ.๒๕๔๓”

ด้านหลัง : มีลวดลายเช่นเดียวกับแบบที่ 6 แต่พิมพ์สีทองที่รูปลูกแก้ว และมีข้อความว่า “925 FINE SILVER”

Type 7 Obverse : A portrait of HM King Bhumibol Adulyadej in business attire with the Grand Palace as background, and the legends “the Ninth Reign” , “Thailand” and “B.E. 2543.”

Reverse : Similar design as the coin, Type 6 except with the gold printing on dragon peart and the legend “925 FINE SILVER”.

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด (เงินขัดเงา ภาพสีทองที่ลูกแก้ว) ราคา 50 บาท ส่วนผสม เงิน 92.50% ทองแดง 7.50% น้ำหนัก 20 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 38.70 มม. จำนวนผลิต ไม่เกิน 8,000 เหรียญ วันที่ประกาศใช้ 11 สิงหาคม พ.ศ.2543/2000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *