หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๑๑๐

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ปี ค.ศ. 2000 The Millennium 2000

ลักษณะเหรียญ

แบบที่ 6 ด้านหน้า : พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล ฉากหลังมีรูปพระบรมมหาราชวัง มีข้อความว่า ” รัชกาลที่ ๙” “ประเทศไทย” และ”พ.ศ. ๒๕๔๓”

ด้านหลัง : มีรูปมังกร มีรูปลูกแก้วลอยเหนือหมู่เมฆ มีข้อความภาษาจีน หมายความว่า ทอง ความมีค่า มีข้อความว่า “1/42 OZ 999.9 FINE GOLD” and “THAILAND 2000”

Type 6 Obverse : A portrait of HM King Bhumibol Adulyadej in business attire with the Grand Palace as background, and the legends “the Ninth Reign” , “Thailand” and “B.E. 2543.”

Reverse : A dragon with Chinese words meaning gold and preciousness, with the legend “1/42 OZ 999.9 FINE GOLD” . On the right a crystal ball over three clouds, with the legend “THAILAND 2000”.

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด (ทองคำขัดเงา) ราคา 100 บาท ส่วนผสม ทองคำ 99.99% น้ำหนัก 7.75 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 21.96 มม. จำนวนผลิต ไม่เกิน 500 เหรียญ วันที่ประกาศใช้ 11 สิงหาคม พ.ศ.2543/2000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *