หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๓๒๓

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ช้างไทย Thai Elephants

ลักษณะเหรียญ

ด้านหน้า : พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล มีข้อความว่า “His Majesty King Bhumibol Adulyadej”

ด้านหลัง : รูปช้าง 2 ตัว เบื้องบนเป็นภายแฝงรูปนกวายุภักษ์สลับกับรูปอักษร RTM สื่อถึง Royal Thai Mint โดยใช้เทคนิค Latent image มีข้อความว่า “Thai Wildlife Elephant” และ “Thailand 2015”.

Obverse : A portrait of HM King Bhumibol Adulyadej in business attire, with the legend “His Majesty King Bhumibol Adulyadej” at the bottom.

Reverse : Two elephants are shown in the center. On the top right border is the Vayupak Bird with the word “RTM” embossed with latent image technique. On the top border is the legend “Thai Wildlife Elephant”, and at the bottom “Thailand 2015”.

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด (ทองคำขัดเงา) ราคา 4,000 บาท ส่วนผสม ทองคำ 99.90% น้ำหนัก 31.21 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 32.69 มม. จำนวนผลิต 1,000 เหรียญ

(ทองคำขัดเงา) ราคา 2,000 บาท ส่วนผสม ทองคำ 99.90% น้ำหนัก 7.80 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 22 มม. จำนวนผลิต 2,000 เหรียญ

(เงินขัดเงา) ราคา 200 บาท ส่วนผสม เงิน 99.90% น้ำหนัก 31.21 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 38.61 มม. จำนวนผลิต 5,000 เหรียญ วันที่ประกาศใช้ 7 เมษายน พ.ศ. 2559/2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *