เหรียญกษาปณ์ทองคำรุ่นแรกของโลก

https://www.facebook.com/SiamCoin

#The #Lion #King #เหรียญกษาปณ์ทองคำรุ่นแรกของโลก

เหรียญกษาปณ์ทองคำรุ่นแรกของโลก สร้าง โดยกษัตริย์แห่ง Lydian ที่มีนามว่า Alyattes กษัตริย์องค์ที่สี่ของราชวงศ์ Mermnad แห่ง Lydia  ผู้เป็นบุตรของ Sadyattes และเป็นหลานของ Ardys ท่านสิ้นพระชนม์ เมื่ออายุได้ 57 ปีผู้สืบราชสมบัติคนต่อมาคือบุตรชายที่มีนามว่า Croesus

เหรียญทองคำที่เห็นนี้ เป็นเนื้อ Electrum เป็นโลหะทองโบราณตามธรรมชาติที่มีส่วนผสมของ ทองคำและเงิน มีนักวิชาการ เขียนหนังสือโดยได้ใช้คำว่า “#ก้อนโลหะนาก” ซึ่งผมเห็นว่า ไม่ควรใช้ เพราะ นากนั้น เป็น โลหะที่เกิดจากการใช้ ทองแดง+ทองคำ อาจมีเงินผสมบ้าง แต่ก็แตกต่างจาก Electrum อย่างชัดเจน ลักษณะ รูปเหรียญเป็นรูปหน้าของ  “สิงโต” มีรูปดวงอาทิตย์ส่องแสง ตรงหน้าผาก หันหน้าไปทางขวา ด้านหลังเป็นรอยประทับ ด้วยฆ้อนสองจุด

เหรียญรุ่นนี้สร้างไว้เมื่อราว 610-546 BC หรือราว 2,631 – 2,567  ปีล่วงมาแล้ว เป็นเหรียญที่ทันในยุคสมัยที่ พระโคตมพุทธเจ้า พระศาสดาของศาสนาพุทธ ยังมีชีวิตอยู่ โดยท่านทรงประสูติ 623 BC และ ทรงออกผนวชเมื่ออายุ 29 พรรษา(594 BC)  และพระองค์ทรงพบกับความสุขสว่างที่แท้จริง คือการ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง เมื่ออายุ 35 พรรษา (588 BC) และ ทรงดับขันธ์ปรินิพพาน เมื่ออายุราว 80 พรรษา (543 BC)

ซึ่งตามหลักฐานที่ปรากฏ จึงเชื่อได้ว่า เหรียญกษาปณ์ทองคำรุ่นแรกของโลก ที่มีอายุราว 2,631-2,567 ปีนี้ เป็นเหรียญที่ทันยุคพุทธกาลพอดี และในสมัยนั้นก็มีการบันทึกว่า เหรียญกษาปณ์ ในสมัยพุทธกาล ที่ลักษณะคล้ายผลของลูกสมอ และ ตีตราของแต่ละเมืองนำออกใช้แลกเปลี่ยนสินค้ากัน ซึ่งมีพบอยู่หลายตรา  ในยุคนั้นเหรียญมีทั้งเนื้อ Electrum และเนื้อเงิน มีมาตราน้ำหนักที่เรียกว่า Stater โดยหนึ่ง Stater จะมีน้ำหนัก 14 กรัม เหรียญนี้มีน้ำหนัก 4.7 กรัมหรือ เท่ากับ 1/3 Stater

เมือง Lydia อาณาจักรที่รุ่งเรืองแห่งนครกรีกโบราณ ปัจจุบันได้ล่มสลายไปแล้ว  ปัจจุบันอยู่ในส่วนหนึ่งของประเทศตุรกี แต่ประวัติศาสตร์และตำนานความยิ่งใหญ่ของ Kingdom of Lion King จะคงอยู่ตลอดไป

#Lydia #เหรียญเก่าสองพันปี #เหรียญยุคพุทธกาล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *