เด็กเกิดกุมภาพันธ์กับมิถุนายนใครเกิดก่อนกัน

https://www.facebook.com/SiamCoin

เด็กที่เกิดในวันที่  29 มิถุนายน 2477 กับ เด็กที่เกิดใน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2477 ใครเกิดก่อนกัน?

ตอบอย่างไม่ต้องคิดมาก สำหรับในปี 2564 เด็กเกิดเดือนกุมภาพันธ์ เกิดก่อนแน่นอน แต่ถ้าย้อนกลับไปในช่วงก่อนปี 2483 #คำตอบอาจไม่เป็นเช่นนั้น!!!!

ตัวอย่างตามธนบัตรในสมัยรัชกาลที่7 ใบบน ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2477 หมายเลขธนบัตร K6-79775 วันที่ 29th   June  1934

ส่วนใบล่าง เป็นธนบัตรรุ่นเดียวกัน ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2477  หมายเลขธนบัตร K17-37514  วันที่ 5th  February  1935

เป็นที่ชัดเจนว่า ธนบัตรใบบนนั้น ที่มีเลขหมวด K6 (ด-๖) ย่อมต้องมาก่อนหมวด K17 (ด-๑๗) แน่นอน ยิ่งเมื่อมาดูที่ปี ค.ศ. ของใบล่าง คือปี 1935 ทำให้เราทราบว่า ธนบัตรใบล่าง ที่ออกในเดือน กุมภาพันธ์นั้น แท้ที่จริง คือ ปี พ.ศ.2478 แต่ เนื่องจากเราจะเปลี่ยนปี พ.ศ. ใหม่  ในวันที่ ๑ เมษายน จึงทำให้ ปี พ.ศ. ธนบัตรใบล่าง จึงยังคงเป็นปี พ.ศ. 2477 อยู่ นั่นเอง

ดังนั้นหากถามว่า  เด็กที่เกิดในวันที่  29 มิถุนายน 2477 กับ เด็กที่เกิดใน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2477 ใครเกิดก่อนกัน?

#คำตอบคือ เด็กเดือน มิถุนายน 2477 เกิดก่อนเด็กเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2477 ครับ

อีกสิ่งที่ยืนยันคือ ลำดับของผู้ที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ  และต่อ ด้วย พระยามานวราชเสวี  (ดูตามลายเซ็นต์ในธนบัตร)

วันเปลี่ยนปี พุทธศักราชของไทย นั้น กำหนดเปลี่ยนขึ้น พ.ศ.ใหม่ใน วันที่ ๑ เมษายน มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ (ช่วงแรกใช้ปี รัตนโกสินทร์ศก ร.ศ.) มาเปลี่ยนใช้เป็นปี พ.ศ. ในปี พ.ศ. ๒๔๕๖ เป็นการเปลี่ยนทั้ง ปี พ.ศ. และ เป็นการฉลองขึ้นปีใหม่ ในวันเดียวกัน จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๘๓  ได้ประกาศเปลี่ยน วันขึ้นปีใหม่เป็น  ๑ มกราคม ของทุกปี ทำให้ ประเทศไทย ไม่มีเด็กเกิดในวันที่ 1 มกราคม 2483- 31 มีนาคม 2483 (เนื่องจาก 3 เดือนที่ว่า เป็นช่วงปลายปีสุดท้ายของปี 2483 3 เดือนนี้หายไปจากการเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่)

ภาพธนบัตรรัชกาลที่๗ จากงานประมูลเอื้อเสรี ครั้งที่ 59 Lot.1095 ประมูลจบที่ราคา 8,000 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *