9 ธ.ค. น้อมรำลึกเจ้าดารารัศมี พระราชชายาในสมเด็จ รัชกาลที่ ๕

https://www.facebook.com/SiamCoin

9 ธ.ค. น้อมรำลึกวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ เจ้าดารารัศมี พระราชชายาในสมเด็จ รัชกาลที่ ๕

ฟ้อนม่านมุยเซียงตา หนึ่งในพระอัจฉริยภาพของเจ้าดารารัศมี พระราชชายาในรัชกาลที่ 5

    เจ้าดารารัศมี พระราชชายา เป็นพระมเหสีลำดับที่ 5 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) พระองค์ท่านเป็นเจ้าหญิงในราชวงศ์ทิพย์จักรจากนครเชียงใหม่ ผู้มีบทบาทสำคัญต่อการรวมล้านนาเข้ากับสยาม โดยการถวายตัวเป็นบาทบริจาริกาในรัชกาลที่ 5 พระองค์เป็นเจ้านายฝ่ายเหนือที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในด้านการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมล้านนา

    หนึ่งในการแสดงที่เจ้าดารารัศมีทรงประดิษฐ์จนเป็นที่นิยมนั่นคือ “ฟ้อนม่านมุยเซียงตา” ที่มีความงดงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตามรูปแบบการฟ้อนในราชสำนัก ลีลาท่าฟ้อนในการแสดงชุดนี้มีกลิ่นอายแบบพม่า และแบบไทยภาคเหนือที่มีการผสมผสานเป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างยิ่ง ทำนองดนตรีเพลงจะมีทั้งหมด 3 สำเนียง ได้แก่ สำเนียงแบบไทยภาคกลาง สำเนียงแบบไทยภาคเหนือ และสำเนียงแบบพม่า เครื่องแต่งกายผู้ฟ้อนเป็นหญิงสาวแต่งตัวแบบพม่า นุ่งซิ่นยาวถึงพื้น ใส่เสื้อเอวสั้นมีลวดอ่อนงอนขึ้นไปจากเอวเล็กน้อย และแขนเสื้อยาวถึงข้อมือ มีแพรห่มสีต่างๆ คล้องคอทิ้งยาวลงมาถึงเข่า เกล้ามวยบนกลางหัวและปล่อยชายผมลงมาข้างๆบนบ่า มีดอกไม้สดใสรอบมวยเป็นพวงมาลัยและอุบะยาวห้อยลงมากับชายผม

    ฟ้อนม่ายมุยเซียงตา นับเป็นการแสดงที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเผยแพร่ให้คงอยู่สืบไป และเป็นการแสดงพระอัจฉริยภาพของเจ้าดารารัศมี พระราชชายาที่มีคุณูปการต่อการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนา ที่มีผลงานสร้างขึ้นจากพระราชดำริหลายชุด และในวันนี้ตรงกับวันที่ 9 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์เจ้าดารารัศมี พระราชชายา ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอรำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ที่มีต่อศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นล้านนา ที่ให้เยาวชนและคนไทยมีความภาคภูมิใจและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมของไทยสืบต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *