ส.ค.ส.พระราชทาน ในรัชสมัย รัชกาลที่ ๙

เหตุ ส.ค.ส ฉบับ ๒๕๔๘ จากเหนือเกล้าที่หายไปและรวม 30 ฉบับ ส.ค.ส พระราชทาน

ส.ค.ส. พระราชทานจาก #ในหลวงท่านที่อยู่บนฟ้า ปี พ.ศ.2530 -2559 ที่เคยได้ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรของท่าน ผมได้เห็นของทุกปี ยกเว้นปี พ.ศ. 2548 ที่ผมยังไม่เคยเห็น ไม่แน่ใจว่าผมอาจจะหาไม่เจอเอง วันนี้เป็นวันเริ่มต้นของเดือนใหม่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วเดือนธันวาคม ของทุกปีมีความหมายมากสำหรับผม เพราะเป็นเดือนเกิดของบุคคลที่ผมรักมากและมีพระคุณมาก หลายต่อหลายท่าน เป็นเดือนที่มีวันสำคัญหลายวัน เป็นเดือนที่มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีเหลืออีกเพียงแค่ 30 วันก็จะสิ้นปี พ.ศ.2564 ผมก็ได้มีเวลาทบทวนเวลาที่ผ่านมา ในหนึ่งปีได้จดบันทึกเรื่องราวต่างๆ ทั้งบทเรียนชีวิตที่ได้พบเจอ บันทึกงานบุญสิ่งที่ได้ทำมาทั้งปี บันทึกข้อบกพร่องข้อผิดพลาดที่จะได้นำไปปรับแก้ไข ให้ปี 2565 เป็นปีที่เราจะได้มีความพร้อมมีความแกร่ง ที่จะรับสิ่งต่างๆ ที่จะผ่านเข้ามาไม่ว่าทั้งเรื่องทุกข์และสุข ไม่ว่าจะอุปสรรค หรือ หนทางแสนสะดวก เราจะพร้อมเสมอที่จะมีความสุขได้ในทุกสถานการณ์ วันนี้เป็นวันที่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่ได้ประชวรด้วยโรคพระหทัยมาตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2484 จึงเสด็จกลับมารักษาพระอาการประชวรในประเทศไทย (ก่อนหน้านั้นทรงประทับอยู่ ณ เกาะปีนังบริติช​มลายู​ ภายหลังเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475) พระอาการทรงและทรุดเรื่อยมาจนสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2486 ที่วังวรดิศ ถนนหลานหลวง 78ปีมาแล้ว ที่ท่านจากไป แต่ชื่อท่านยังทรงเป็นที่รู้จักและเคารพเสมอมา วันนี้ผมขอ นำโคลงให้พรปีใหม่(บางส่วน) ที่ท่านแต่งไว้เมื่อปลายปี ร.ศ. 108 มาให้อ่านดังนี้@ศรีศรีสิทธิแก้ว โกสินทร์ร้อยเศษเก้าปฏิทิน ใหม่นี้เจริญรัตนบุรีพิญ โญยิ่ง ยิ่งเทอญไข้ทุกข์ ขุกเข็ญลี้ หลีกพ้นไผทไทยไตรรัตน์จงคู่ฟ้า ฝากสยามสถานสถูปเจดีย์งาม อย่าร้างวรธรรมพุทธพากย์สาม ปิฎกแพร่ พิมพ์เทอญเจริญเหล่าภิกษุสร้าง ผนวชน้อมนิยมเรียน#เจริญสุขขึ้นปีใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *