ส่งจดหมายจากตากมากรุงเทพในสมัยรัชกาลที่๕ใช้เวลากี่วัน

https://www.facebook.com/SiamCoin

ในปี พ.ศ. 2434 ย้อนอดีตกลับไปราว 130ปี  ในสมัยรัชกาลที่5 ประเทศไทย(สยาม) ได้เปิดให้บริการด้านไปรษณีย์โทรเลขเป็นครั้งแรก โดยกรมไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2426

สิ่งที่ส่งคือไปรษณียบัตร รุ่นแรก ราคา 1อัฐ (64 อัฐ มีค่าเท่ากับ 1บาท) ต้นทางคือจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2434 (ร.ศ.๑๑๐)  ไปถึง กรุงเทพฯ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2434  ใช้เวลา 11 วัน

พอจดหมายถึงกรุงเทพฯ ผู้รับน่าจะย้ายหรือเดินทางไปที่เมืองไชยา ไปรษณียบัตรใบนี้  จึงถูกส่งต่อ ไปที่เมืองไชยา และส่งถึง เมืองไชยาในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2434 ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพ  21 วัน

สรุปไปรษณียบัตรใบนี้ ผู้ส่งเขียนในวันที่ 26 กรกฎาคม 2434 เดินทางจาก #จังหวัดตาก จนถึงมือผู้รับที่ #เมืองไชยา ใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น ราว1 เดือน

#จังหวัดตาก  มาถึง #กรุงเทพ ใช้เวลาราว 11 วัน

แต่ถ้าในวันนี้ ข้อความจากผู้ส่งจะถึงผู้รับได้ในเวลาเสี้ยววินาทีเท่านั้นเอง

ขอบคุณภาพไปรษณียบัตร จากคุณวิฑูรย์ เอื้อติวงศ์ #ESC16

หมายเหตุ การนับเดือนของไทยในตอนนั้น เดือน 1 คือ เดือน เมษายน เรานับปีเปลี่ยน ปี ร.ศ. ใหม่ ในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เลข ๑๐ คือ ปี รัตนโกสินทร์ที่ ๑๑๐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *