วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่3 (31 มีนาคม)

31 มีนาคม #วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว #พระมหาเจษฎาราชเจ้า #รัชกาลที่3 พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาเจษฎาธิบดินทร พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ประสูติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2330 พระราชโอรสในรัชกาลที่ 2 เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ 1 สิงหาคม 2467 สวรรคต 2 เมษายน พ.ศ. 2394 ในสมัยรัชกาลที่ 2 ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์กำกับการกรมท่า ทรงผูกสำเภานำสินค้าไทยไปจำหน่ายยังต่างประเทศโดยเฉพาะเมืองจีน ทำเงินเข้าพระคลังกำไรมหาศาลจนได้พระฉายาว่า เจ้าสัว เมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้ว ทรงทำสนธิสัญญาเบอร์นีกับจักรวรรดิอังกฤษ ทำให้การค้ากับต่างประเทศขยายตัวขึ้นอีกเป็นลำดับ เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ประเทศชาติอย่างยิ่ง กรุงสยามเป็นตลาดกลางในแถบนี้ ทางด้านการศาสนาโปรดฯให้สร้างวัดวาอารามมากมาย มีเอกลักษณ์ศิลปกรรมแบบไทยผสมจีน สะท้อนความสัมพันธ์ไทยจีนอันแน่นแฟ้น ทางด้านยุทธศาสตร์ โปรดฯสร้างป้อมปราการทั้งจัดหาปืนใหญ่เพื่อใช้ป้องกันพระนครจำนวนมาก โปรดฯให้ขุดคลองเชื่มแม่น้ำสำคัญ ด้านการศึกษาโปรดฯให้ทำศิลาจารึกตำราต่างๆไว้ตามวัดวาอารามต่างๆ ด้วยความห่วงใยบ้านเมือง ทรงมีพระราชดำริว่า “ศึกข้างญวนพม่าเห็นจะไม่มีแล้ว จะมีแต่ข้างพวกฝรั่ง ให้ระวังไว้ให้ดีอย่าเสียทีแก่เขาได้” จึงทรงสำรองเงินที่ได้กำไรจากการค้าไว้จำนวนหนึ่งเก็บไว้ในถุงแดง เรียกว่า เงินถุงแดง ทรงมีพระราชดำรัสว่า “เงินถุงแดงนี้เอาไว้ถ่ายบ้านถ่ายเมืองเถิด” และต่อมาเมื่อฝรั่งเศสรุกรานกรุงสยามในปี ร.ศ.112 ต้องนำเงินถุงแดงนี้มาถ่ายบ้านถ่ายเมือง (คำว่า ถ่ายบ้านถ่ายเมืองมาจากต้นฉบับเก่า เดี๋ยวนี้ใช้ ไถ่บ้านไถ่เมือง) ใครอยากได้ภาพนี้download ที่linkนี้ครับ ==>> https://drive.google.com/…/16woKlgDcZtuXz34u4Ca…/view…
ภาพรัชกาลที่ ๓

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *