วันทักษิณายัน หรือ Winter solstice

https://www.facebook.com/SiamCoin

21 ธันวาคม 2564(วันนี้) วัน ทักษิณายัน หรือ Winter solstice เป็นวันที่ดวงอาทิตย์โคจรไปถึงจุดหยุด (Solstice) ที่ทางใต้สุด จะเป็นวันเริ่ม จุดฤดูหนาวในซึกโลกเหนือ และ ฤดูร้อนในซีกโลกใต้   เป็นวันที่ เวลากลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี

ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้มากที่สุด และตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้มากที่สุด คนไทยเรียกว่า “ตะวันอ้อมข้าว” ดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลาประมาณ 06:36 น. และจะตกลับขอบฟ้า เวลาประมาณ 17:55 น. (เวลา ณ กรุงเทพฯ) รวมระยะเวลากลางวันเพียง 11 ชั่วโมง 19 นาที

อาจจะสอดคล้องกับธรรมเนียมโบราณของไทยที่ นับวันแรมหนึ่งค่ำเดือนอ้าย ที่เป็นวันเริ่มปีใหม่ไทยโบราณที่ หากเป็นเมื่อก่อนเราก็จะฉลองปีใหม่กันช่วงนี้ อย่างไรก็ตาม ทุกวันจะเป็นวันที่ดี หากเราเริ่มคิดดีและเป็นคนดีของสังคม อากาศอาจจะหนาว แต่สังคมนั้นจะมีแต่ความอบอุ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *