วัดมณีวงศ์

https://www.facebook.com/SiamCoin

วัดมณีวงศ์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 บ้านหนองกระพ้อ ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 1 ตารางวา อยู่ห่างจากโบราณสถานเมืองดงละคร ที่มีมาตั้งแต่ยุคทวารวดี ราว 1.5 กิโลเมตร

วัดแห่งนี้มีตำนานมาว่า เป็นที่มาคล้องช้างเผือก ในสมัยอยุธยา นอกจากนี้ในยุคโบราณก็เป็นเมืองปราการด่านสำคัญ ที่จะรับทัพศึกสงครามจากภายนอก เดิมมีชื่อ #วัดหนองกระพ้อ เมื่อขยายวัดด้วยการถมดิน  ได้มีการขุดค้นพบ พระพระพุทธรูป 10 องค์ และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อ #วัดทับสระ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๖ เพราะวัดสร้างอุโบสถทับสระน้ำเพื่อปิดทับสมบัติเก่าที่อยู่ในสระน้ำโบราณแห่งนี้

ต่อมาโจรมาขโมยพระพุทธรูปไป ๙ องค์ เว้นองค์ปางป่าเลย์ไลย์ เอาไปไม่ได้เพราะมีงูใหญ่ตัวสีดำพันรอบ  องค์พระ อยู่เป็นที่มา ขององค์พระป่าเลย์ไลย์ ที่สร้างอยู่หน้าวัดแห่งนี้

อุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ.2496 เป็นอุโบสถสีทองเหลืองอร่าม ด้านในโดดเด่นด้วยลวดลายงานแกะสลัก บริเวณกำแพงประดิษฐาน หลวงพ่อสิวลี ซึ่งเป็นพระประธาน ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์อยู่ในอิริยาบถประทับนั่งบนก้อนศิลา พระบาททั้งสองวางอยู่บนดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำ ส่วนพระหัตถ์ขวาวางหงาย มีช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน้ำ และอีกด้านหนึ่งมีลิงถือรวงผึ้งถวาย พระปางนี้เป็นพระบูชาสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืน วิหารที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองมีชื่อว่า หลวงพ่อพันล้าน หรือ พระพุทธรัตน์มณีศรีหทัยนเรศวร์  เสาของวิหารมีรูปปั้นมังกรอยู่บริเวณทุกเสา ศาลาการเปรียญสร้างเมื่อ พ.ศ. 2518

การเดินทาง https://goo.gl/maps/BExuMesEURsCBtNc8

วัดแห่งนี้โด่งดังมาก เพราะมีถ้าพญานาคเมืองบาดาลและเหล่า พญานาคถึง๑๒ ตระกูล นับพันเศียร ซึ่งสวยงามและอลังการณ์มากๆ รวมไปถึง พระบรมราชานุเสาวรีย์ของพระนเรศวรมหาราช พร้อมทหารเอกอีก๒ท่าน คือ #ขุนด่าน และ #ปลัดจ่าง หรือ ที่คนส่วนใหญ่กราบไหว้กันในชื่อ  #เจ้าพ่อเขาใหญ่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *