ริ้วของสังข์บอกอะไร

https://www.facebook.com/SiamCoin

สังข์​๓ริ้ว = สังข์​พระอัคนี

สังข์​๔ริ้ว = สังข์​พระพรหม

สังข์​๕ริ้ว = สังข์​พระศิวะ

สังข์​๖ริ้ว = สังข์พระขันทกุมาร

สังข์​๗ริ้ว = สังข์​พระลักษมี

สังข์​๘ริ้ว = สังข์​พระคเณศ

สังข์​๙ริ้ว = สังข์พระแม่ทุรคา

สังข์​๑๐ริ้ว = สังข์มหาวิษณุ

สังข์​๑๑ริ้ว = สังข์​หนุมาน

อ้างอิงจากตำราสังข์​ของอินเดีย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *