พิธีพุทธาภิเษก พิธีเทวาภิเษก มังคลาภิเษก

#พิธีพุทธาภิเษก #พิธีเทวาภิเษก #มังคลาภิเษก คำที่มักจะคุ้นหู ในพวกเราสายมู ทุกคน มาเข้าใจความแตกต่าง และการใช้ร่วมกัน ระหว่าง 3 คำด้านต้น ที่มารากศัพท์ของคำ #พุทธ หมายถึง ผู้ตรัสรู้ ผู้ตืนแล้ว ผู้เบิกบานแล้ว ในที่นี้ใช้หมายถึงพระศาสดา ของพระพุทธศาสนา นั่นก็คือพระพุทธเจ้านั่นเอง #เทวา หมายถึง เทพเจ้า เทวดา #มังคละ หมายถึง มงคล เหตุซึ่งนำมาซึ่งความเจริญ หรือเรียก เครื่องรางของขลัง ที่นำความเจริญมาให้หรือป้องกันอันตรายต่าง ๆ ว่า #วัตถุมงคล กล่าวโดยสรุปคือ พุทธาภิเษก ควรจะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เทวาภิเษาน่าจะเป็นพิธีเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ส่วน มังคลาภิเษก ปรากฎในพระราชพิธี ของพระมหากษัตริย์ เช่น พระราชพิธีมังคลาภิเษก #พุทธาภิเษก น่าจะ หมายถึง การได้เป็นพระพุทธเจ้า ดังนั้น การประกอบพิธีพุทธาภิเษก จึงประกอบ ในการสร้าง พระพุทธรูป พระประธาน ตลอดจนพระพิมพ์ เพื่อทำให้พระพุทธปฏิมาเหล่านั้น มีความศักดิ์สิทธิ์ เสมือน เป็น ตัวแทน องค์พระพุทธเจ้า ในขณะประกอบพิธี มักมีการลงเลขยันต์ ตลอดจนคาถาอาคมต่าง ๆ ซึ่งทำให้ วัตถุมงคล มีพุทธคุณ เพิ่มขึ้น จากพระเถราจารย์ ที่มีพุทธคุณ มานั่งร่วมพิธีปรก เพื่อใช้กระแสจิต น้อมนำพระคาถา ที่สวดในพิธี ไปสู่ วัตถุมงคล เครื่องรางนั้น ๆ ซึ่งมักจะได้เห็นเหตุการณ์ ประหลาดที่อธิบายได้ยาก ในพิธี อยู่เป็นประจำ ตามความเชื่อในแต่ละบุคคล นอกจากพระเถราจารย์ ที่นำสวดคาถากำกับ แล้ว พิธีเทวาภิเษก ยังเป็นการ สวด ชุมนุมเทวดา เพื่อเชิญเทวดา ทั้ง ๑๖ ชั้นฟ้า ๑๕ ชั้น ดิน มารับเครื่องบวงสรวง ที่นำมาบูชา เทวดา ที่มา อยู่ในพิธี ทำให้ เพิ่ม ความศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณ ความศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคล ตามความเชื่อส่วนบุคคล นั้นย่อมมาจาก วัตถุมงคล ที่ได้ผ่านพิธีกรรม ที่ดี ประกอบด้วยพิธี ที่ดี จากเถราจารย์ ที่เก่งในด้านต่าง ๆ ที่คนเคารพนับถือ มาร่วมสวดอวยพรร่วมด้วยนั่นเอง สามารถ อ่านบทความ ดี ๆ และเลือกชมวัตถุมงคลที่ผ่านพิธีมงคล ได้ใน www.siamcoin.com เหรียญมงคลเศรษฐีเนื้อโลหะ พร้อมให้บูชา ต้นเดือน กรกฎาคมนะคะ รอประกาศทางPage จ้า 📌เนื้อพระผงมงคลเศรษฐี กดบูชา https://siamcoin.nativewhale.com/products/1SCSA99… #ปูมความรู้ #สมุดปูม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *