พระที่ระลึกกฐินพระราชทาน๒๕๖๔

https://www.facebook.com/SiamCoin

พระตรีกายที่ระลึกกฐินพระราชทานวัดบัวขวัญพระอารามหลวงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบไปด้วย ๓ แบบ คือ

๑.เนื้อดินเผาแบบโบราณ จำนวนการสร้าง ๙,๙๙๙ องค์

๒.เนื้อโลหะ มีทั้งสิ้น ๕ ชนิดคือ

๒.๑ เนื้อทองคำ จำนวนการสร้าง ๙ องค์

๒.๒ เนื้อเงิน จำนวนการสร้าง ๑๙๙ องค์

๒.๓ เนื้อทองเหลืองโบราณ จำนวนการสร้าง ๙๙๙ องค์

๒.๔ เนื้อทองขาวรมดำขัดเงา จำนวนการสร้าง ๙๙๙ องค์

๒.๕  เนื้อทองแดงรมดำขัดเงา จำนวนการสร้าง ๙๙๙ องค์

๓.พระช่อโลหะ ๑๙องค์ เนื้อทองแดงโบราณ จำนวนการสร้าง ๑๙ ช่อ

พิธีพุทธาภิเษกจัดขึ้นดังนี้

ครั้งที่๑  ๓๑ กรกฎาคม 2564

พิธีพราหมณ์บวงสรวงเช้า และ หลวงปู่หยาง  เทวธมโม สำนักสงฆ์บ้านวังขอนจิตตภาวนาจังหวัดนครราชสีมา อฐิษฐานเดี่ยว

ครั้งที่๒

พิธีพราหมณ์บวงสรวงเช้า @ ๑๑.๐๐ น.

โดยมีรายนามเกจิอาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตดังต่อไปนี้

1.พระนันทวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออ่าง) วัดใหญ่สว่างอารมณ์ จ.นนทบุรี

2.พระครูสุวรรณโชติวุฒิ (หลวงพ่อตี๋) วัดหูช้าง จ.นนทบุรี

3.พระภาวนาวิสุทธิโสภณ วิ. (เจ้าคุณสุรศักดิ์ วัดประดู่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม

4.หลวงพ่อบุญค้ำ ปุญญูปถมโภ วัดชัยเภรีย์ จ.สุพรรณบุรี

พระชุดนี้ยังได้รับการอธิษฐานจิตตลอดพรรษาในพระวิหารของวัดบัวขวัญพระอารามหลวง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *