พระที่ปีศาจสิงอยู่3พระองค์

https://www.facebook.com/SiamCoin

ในหลวงรัชกาลที่3  พระองค์ได้รับรู้เรื่องผีรักษาพระแก้วและพระบางไม่ถูกกัน จึงได้โปรดเกล้าให้ เจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) อัญเชิญพระบางไปไว้ที่วัดจักรวรรดิราชาวาส เพราะเป็นพระอารามที่อยู่นอกพระนคร ……

ความเดิม

ยุคโบราณ เมื่อรบชนะ ผู้ชนะจะได้ทรัพย์สินมีค่า แผ้วถางทำลายเมือง กวาดต้นผู้คน เพื่อทำลายขวัญของศัตรูฝ่ายตรงข้าม สิ่งหนึ่งในนั้นคือ “พระพุทธรูป”

ในสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (ร.๑) ได้รบชนะศึกที่เวียงจันทน์ พระองค์นำพระสำคัญกลับมาด้วย คือ พระแก้วมรกต และพระบาง  มาในแผ่นดิน รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่1 ได้ ส่งพระบางคืนไป (บันทึก มีว่า จึงมีพระราชดํารัสโปรดให้เจ้านันทเสน ราชบุตรนั้นกลับขึ้นไปครองกรุงศรีสัตนาคนหุตสืบต่อไป #แล้วเจ้านันทเสนจึงกราบทูลขอพระบางกลับคืนไปด้วย)  จนมามีเหตุการณ์  เมื่อ เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์เมืองเวียงจันทน์ ในสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อปราบปรามสิ้นแล้ว พระยาราชสุภาวดี(สิงห์ สิงหเสนี) ได้อัญเชิญพระบางกลับสู่กรุงรัตนโกสินทร์ และในในสมัย รัชกาลที่ 4 “พระบาง” องค์นี้ ได้ถูกส่งกลับคืนสู่ หลวงพระบาง ตราบจนปัจจุบันนี้

#พระบาง

หรือ พระบางพุทธลาวัลย์ เป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 เมตร หล่อด้วยสำริดแก่ทอง พระบาง ไม่ใช่ของลาวมาแต่เดิม พระบางเป็น พระศิลปะเขมรแบบ บายนตอนปลาย เชื่อว่า ลาวได้มา สมัยเจ้าฟ้างุ้ม ซึ่งมีความเกี่ยวพันทางเครือญาติกับเจ้ากรุงเขมร

#เมื่อพระบางเข้าสู่กรุงธนบุรี

==>>   “แล้วให้ปลูกโรงรับเสด็จพระพุทธปฏิมากรพระแก้วพระบางอัญเชิญขึ้นประดิษฐานไว้ ณ โรงข้างพระอุโบสถวัดแจ้งภายในพระราชวัง”

#ข่าวร่ำลือว่าปีศาจรักษาพระไม่ถูกกัน

แต่เมื่อครั้งพระแก้วมรกตอยู่เมืองเชียงใหม่ กรุงศรีสุตนาคนหุตก็อยู่เย็นเป็นสุข ครั้งพระเจ้าไชยเชษฐาเชิญพระแก้วมรกตจากเมืองเชียงใหม่ไปไว้ด้วยกับพระบางที่เมืองหลวงพระบาง เมืองเชียงใหม่ก็เป็นกบฏต่อกรุงศรีสุตนาคนหุต แล้วพม่ามาเบียดเบียนจนต้องย้ายราชธานีลงมาตั้งอยู่ ณ นครเวียงจันทน์ ครั้นอัญเชิญพระบางลงมาไว้นครเวียงจันทน์กับพระแก้วมรกตด้วยกันอีก ก็เกิดเหตุจลาจลต่าง ๆ บ้านเมืองไม่ปกติจนเสียนครเวียงจันทน์ให้กับกรุงธนบุรี ครั้งอัญเชิญพระแก้วมรกตกับพระบางลงมาไว้ด้วยกันในกรุงธนบุรี ไม่ช้าก็เกิดเหตุจลาจล #ขออย่าให้ทรงประดิษฐานพระบางกับพระแก้วมรกตไว้ด้วยกัน

ด้วยความเชื่อดังกล่าว จึงเป็นที่มาของ การส่งคืนพระบาง

การอัญเชิญพระบางจากราชสํานักไทยกลับสู่ล้านช้างในครั้งที่ 1 เพราะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเชื่อถือเรื่องผีรักษาพระแก้วมรกตและผีรักษาพระบางไม่ถูกกันจึงพระราชทานคืนให้กับเจ้านันทเสนตามที่เจ้านันทเสนทูลขอพระราชทานนํากลับไปล้านช้างดังเดิม

การอัญเชิญพระบางจากราชสํานักไทยกลับสู่ล้านช้างในครั้งที่ 2 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน พ.ศ. 2409 พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าอุปราชเมืองหลวงพระบางอัญเชิญพระบางกลับสู่ล้านช้าง (หลวงพระบาง) เช่นเดิม

เหตุต้นข่าวลือ มาจากราษฎร บ่นเรื่องฝนแล้งผิดธรรมชาติ (อารมณ์ประมาณ อะไรไม่ดีโทษผีไว้ก่อน) จนเสนาบดีต้องเข้าชื่อทำเรื่องทูลเกล้าถวาย ความคือ ==>> เมื่อปลายปีมะเมียสัมฤทธิศก นั้นมา ฝนในแขวงกรุงเทพมหานครน้อยไปกว่าแต่ก่อนทุกปี ต้องบ่นว่าฝนแล้งทุกปี ลางพวกก็ว่าพระพุทธรูปเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหนของแพงที่นั่น แลว่าของลาวเขาถือว่าพระพุทธรูปของบ้านร้างเมืองเสีย ปิศาจมักสิงสู่ ลาวเรียกว่า พุทธยักษ รังเกียจนัก ไม่ให้เข้าบ้านเข้าเมือง

บทความเดิมจาก ศิลปวัฒนธรรม มกราคม 2556 โดย คุณปฐมพงษ์ สุขเล็ก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *