บทไหว้ครูสมัยอยุธยา

https://www.facebook.com/SiamCoin

สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ของคณะราชทูตสยาม ก่อนที่จะลงเรือ เพื่อเดินทางไป ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันเสาร์ แรม ๗ ค่ำ เดือนอ้าย ปีฉลู ตรงกับวันที่ ๒๒ ธันวาคม ปีพุทธศักราช ๒๒๒๙ จากเอกสาร สมุดไทยดำ เขียนด้วยเส้นดินสอขาว มีชื่อเรื่องในหน้าต้นว่า “ต้นทางฝรงงเสษ” แต่งโดยกวีสมัยอยุธยา โดยแต่งเป็นกาพย์ยานี ๑๑ ดังนี้

ข้าไหว้ พระมารดา     คุณแม่ข้า ล้ำแดนไตร

ข้ายัง ไป่แทนได้        ข้ายกไว้ เหนือเกศี

ข้าไหว้ พระบิดา         คุณพ่อข้า ล้ำธรณี

พระคุณ ท่านมากมี     ข้ายกไว้ เหนือเกศา

ไหว้คุณ พระอาจารย์   อันท่านสั่ง สอนธรรมา

สอนสรร พะวิชา          ข้าวันทา ยกคุณบุญ

ไหว้คุณ ท่านทั้งหลาย  ฝูงเจ้านาย อันมีคุณ

แก่ข้า เปนอาดุล         ข้ากราบไหว้ จงค้ำชู

ข้ารู้ พระคุณนัก          บได้อัก กตัญญู

ขอจง ตามค้ำชู          ให้ข้ารอด กลับคืนมา

ข้าไหว้ ถ้วนสามคาบ   เคารพกราบ ถ้วนสามลา

ลุกนั่ง ถ้วนสามครา     ขอให้ข้า ไปมีชัย

ภาพของ พระยานัฏกานุรักษ์ (ทองดี สุวรรณภารต) เจ้ากรมโขนหลวง แต่งเครื่องแบบปกติข้าราชการกรมมหาดเล็ก ยศชั้น หัวหมื่น พร้อมศีรษะครูโขนละคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *