ดินแดนไทยเคยยึดครอง

https://www.facebook.com/SiamCoin

ชุดอากรกลันตัน มีสามภาษา ภาษาไทย อารบิค และอังกฤษ – หน่วยเงินในแสตมป์ ตามท้องถิ่นเป็น “เซนต์” และ ดอลลาร์ – นักสะสมนิยมเรียกว่า “#อากรชุดสุลต่าน” #สุดยอดของความหายาก

📌 **#TIMELINE #สี่รัฐมาลัย

สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ. 2486 – พ.ศ. 2488

  สี่รัฐมาลัย หรือสะกดว่า 4 รัถมาลัย คืออดีตเขตการปกครองหนึ่งที่เคยเป็นของไทย ก่อนจะถูกอังกฤษยึดในยุคการล่าอาณานิคม สมัย ร.๕ ในวันที่ 10 มี.ค. 2451 ประกอบด้วย #รัฐกลันตัน, #ตรังกานู, #ไทรบุรี(เคดาห์) และ #ปะลิส ซึ่งปัจจุบันทั้งหมดตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมาเลเซีย 

 ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ไทยได้รับดินแดนส่วนนี้คืนจากประเทศญี่ปุ่นและทำสัญญาในวันที่ 16 ส.ค. 2486 รัฐบาลไทยได้ส่งข้าหลวงใหญ่ทหารประจำทุกรัฐโดยขึ้นตรงต่อ ผู้บังคับบัญชาการทหารสูงสุด เมืองหลวง: อลอร์สตาร์

 16 ส.ค. พ.ศ. 2486 ทำสัญญารับมอบดินแดนจากจักรวรรดิ์ญี่ปุ่น

 20 ส.ค. พ.ศ. 2486 รับมอบดินแดนทางการ

 19 ต.ค. พ.ศ. 2486  รัฐบาลไทยเข้าดูแลการไปรษณีย์ในสี่รัถมาลัยทั้งหมดอย่างเป็นทางการ

ช่วงแรก 19 ต.ค. พ.ศ. 2486 – 15 ม.ค. พ.ศ. 2487

ต.ค. พ.ศ. 2486  รัฐกลันตัน ออกอากรแสตมป์ 10 ชนิดราคา – ใช้งานจริงประมาณ 1เดือน ก่อนที่อากรแสตมป์ของทางการไทยจะมาถึง

9 ก.ย. พ.ศ. 2488  ระบบไปรษณีย์หยุดทำการ

2 ก.ย. พ.ศ. 2488 มอบคืนดินแดนให้อังกฤษ

1 ม.ค. พ.ศ. 2489 ตกลงทำสัญญาเพื่อเลิกสถานะสงครามระหว่างไทยกับพันธมิตร

 *#สาเหตุที่สิ่งสะสมในช่วงนี้มีราคาแพงมาก*

เนื่องจากช่วงเวลานั้นข้าวยากหมากแพง แม้กระทั่งซองจดหมายส่วนใหญ่ก็จะใช้กระดาษรีไซเคอร์ การสะสมมีน้อย หรือถูกทำลายไปหมด ประวัติศาสตร์ของ สี่รัถมาลัย เกี่ยวโยงทางด้านการเมืองอย่างน้อยถึง 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น มาเลเซีย และ สิงค์โปร์

ดังนั้นนักสะสมจากทุกประเทศจำเป็นต้องเสาะหามาเข้าคอลเลชั่นตัวเองเพื่อความสมบูรณ์

💢 #สรุป :  ระบบการไปรษณีย์ที่บริหารโดยรัฐบาลสยามในช่วงครอบครองสี่รัถมาลัย จาก 19 ตุลาคม 2486 ถึง 9 กันยายน 2488  รวมเวลา 1 ปี 10เดือน กับ 20วัน  ชุดนี้ชมได้ที่ #ESC60  ราคาเริ่มที่ 250,000 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *