การ์ดมงคลเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย

https://www.facebook.com/SiamCoin

ไฉ่ซิงเอี้ยเทพเจ้าแห่งความร่ำรวย คนไทยเชื้อสายจีนนิยม กราบไหว้ขอพรจากท่านเพื่อให้กิจการค้าธุรกิจรุ่งเรืองก้าวหน้า ประสบความสำเร็จ และนำมาซึ่งโชคลาภเงินทอง สำหรับชาวจีน เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ถือเป็นเทพเจ้าที่มีความสำคัญมากที่สุดในช่วง เปลี่ยนปีนักษัตร ในแต่ละปีท่านจะลงมาจากสวรรค์เพียงวันเดียวเท่านั้นคือวันตรุษจีน โดยแต่ละปี จะมีการหันหน้าไหว้รับแตกต่างกันไป

เทพเจ้าไฉ่ซิงอี้ยประจำปี๒๕๖๔ นี้ พระนามว่า “#ทึงซิ่ง” มีนิสัยเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว หากจะประกอบพิธีไหว้เทพเจ้าโชคลาภ เพื่อเอาฤกษ์เอาชัย สามารถทำได้ในคืนวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ จนถึงเช้า ๑๒ กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลาห้าทุ่มถึงตีห้า โดยปีนี้จะตั้งโต๊ะบูชาหันหา #ทิศตะวันออก ซึ่งเป็นทิศที่เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ยเสด็จผ่าน

ซึ่งหนึ่งในเครื่องสักการะสำคัญคือ ภาพ หรือ รูปปั้นของท่าน ใครที่ได้การ์ดนี้ไปสามารนำไปใส่กรอบใช้บูชาได้เลย ทุกใบผ่านพิธีมงคลในศาลเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ที่มูลนิธิโลกุตรธรรมประทีป เป็นเวลา ๗คืน ความสำคัญของการมีไฉ่ชิงเอี้ยคือ

๑)คนจีนแสดงความปรารถนาร่ำรวยผ่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การสร้างไฉ่ซิ้งขึ้นมา กราบไหว้บูชา เพื่อเป็นพลังเสริมความขยันหมั่นเพียร ให้เกิดความมั่งคั่งซึ่งเป็นความปรารถนาที่ถูกค่านิยมเก่าควบคุมอยู่การพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดแม้ในสมัยโบราณเงินทองจะไม่มีความสำคัญเท่ายุคหลัง

๒)เพื่อเป็นแบบอย่างคุณธรรมและควบคุมศีลธรรมที่เกี่ยวกับผลประโยชน์และเงินทอง คนจีนมีลักษณะนิสัยที่โดดเด่นประการหนึ่งคือ ขยันหมั่นเพียร พึ่งความพยายามของตนเป็นสำคัญ แม้จะเชื่อเรื่องอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่อาศัยเป็นกำลังใจมากกว่าพึ่งพา ฉะนั้นในเรื่องความร่ำรวยก็ต้องอาศัยความรู้ความสามารถขยันหมั่นเพียรสร้างด้วยตัวเอง

การ์ดมงคลเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ทำมา ๕,๐๐๐ ใบ มีจำนวน ราว ๑,๓๐๐ใบที่ มีลายเซ็นต์ ของทั้งสามพิธีกร ของรายการช่องส่องผี ที่มอบให้กับ ครอบครัวผู้สนับสนุนรายการทั่วโลก ส่วนที่ FC ทั่วไปได้รับแจกจะไม่มีลายเซ็นต์ของพิธีกร และ ไม่มีสติกเกอร์ กอร์กอน ส่วนคนที่สั่งจาก ช่องส่องผี.com จะมี สติกเกอร์กอร์กอน ติดที่การ์ดด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *