Category Archives: ตำนานพื้นบ้าน

ตำนานเทพเจ้าเตาไฟ

https://www.facebook.com/SiamCoin #ตำนานแรก  ชายตัดฟืนคนหนึ่งแซ่จาง กำพร้าบิดาตั้งแต่เด็ก เขาเป็นคนซื่อตรงและกตัญญูต่อมารดามาก  วันหนึ่งจางติ้งฟุได้ช่วยหญิงสาวคนหนึ่ง ขณะกำลังถูกโจรฉุดไปให้หัวหน้า ภายหลังโจรได้นำพวกหลายคนมาล้อมจับไปเผาทั้งเป็นในเตาไฟยักษ์ เมื่อตายไปเทวทูตพบว่าจางติ้งฟุเป็นคนซื่อตรงกตัญญูมีคุณธรรมแต่มีกรรมเเนื่องจากสมัยเป็นเด็ก ขณะเติมฟืนใส่เตาไม่ระวังทำให้ลูกแมวติดอยู่ในฟืนตายไปในเตาไฟด้วย องค์เง็กเซียน จึงให้ จางติ้งฟุเป็นเทพเตาไฟ มีหน้าที่คอยรายงานความประพฤติที่ดีและชั่วของชายหญิงทุกครัวเรือน #ตำนานที่สอง [...]